We're supplying the professional players lists equipped with enormous data.
2015 Kansai Open

24/01/2015-25/01/2015/Place:大阪 玉出ビリヤードACE/Game format:10ボール 9先

Champion: Masahiro SHIMANO
Runner-up: Masaaki TANAKA
3rd place: Lo Li-Wen,Hiroshi TAKENAKA

Hayato HIJIKATA  5 9 6 9 9
 
Utarou FUKUMOTO 
9
 
Kazuki OOHIRA(アマ) 
4
7
 
Kenji Beppu  9
 
Takashi URAOKA  7
9
9
 
Masahiro SHIMANO優勝 
9
 
Manabu Tsuruhara 
5
4
 
Ryoji AOKI  9
 
Toru KURIBAYASHI  9 3
9
8
 
Hideki YAMAKAWA 
7
 
Hiroshi TAKENAKA 
9
9
 
Hisanao Kataoka  7
 
Satoshi KAWABATA  7
7
3
 
Mark A Mendoza 
9
 
Toshinbu Tachiki 
6
9
 
Kiyoshi SUZUKI  9
 
Lo Li-Wen  9 9 9 8 8
 
Tatsuji NAKAMURA(アマ) 
7
 
Hayato SAKAI(アマ) 
2
7
 
Yusuke KURODA(アマ)  9
 
Akikumo TOSHIKAWA  9
7
3
 
Katsuji TERUYA 
3
 
Yuji TAKAGI 
7
9
 
Daisuke UMEKI  9
 
Yuji Kiriyama  9 9
3
9
 
Hiroyuki SHOZAKI 
6
 
Yoshihiro MORINO 
9
4
 
Yukio AKAGARIYAMA  7
 
Masaaki TANAKA  9
9
9
 
Kousuke TOUJOU 
4
 
Daisaku NISHIJIMA 
9
0
 
Takeshi YOKOTA  3