We're supplying the professional players lists equipped with enormous data.

Women's professional tour 2024 4th Open for entries
https://billi-walker.jp/en/jpba/womens-tour/2024-4th

Grand Prix West 2024 3rd Open for entries
https://billi-walker.jp/en/jpba/grandprixwest/2024-3rd

2013 Hokkaido Open

20/04/2013-21/04/2013/Place:ディノス札幌中央/Game format:ナインボール 9ゲーム先取 交代ブレイク

Champion: Hiroshi TAKENAKA
Runner-up: Hiroyuki MIZUSHITA
3rd place: Satoshi KAWABATA,Yukio AKAGARIYAMA

Naoyuki OI  6 8 9 9 9
 
Masaaki TANAKA 
9
 
Hiroshi TAKENAKA優勝 
9
9
 
Hiroyuki KAMADA  5
 
Ryoji AOKI  6
7
4
 
Osamu ABUKAWA 
9
 
Kunihiko TAKAHASHI 
6
9
 
Toshiyuki HARAGUCHI  9
 
Yukio AKAGARIYAMA  9 9
9
5
 
Shunsuke HASEGAWA(アマ) 
4
 
Katsuji TERUYA 
2
6
 
Kiyoshi SUZUKI  9
 
Toru KURIBAYASHI  4
8
5
 
Masahiro SHIMANO 
9
 
Takashi URAOKA 
6
9
 
Takatoshi KAGAWA  9
 
Lo Li-Wen  9 9 7 9 5
 
Wataru MATSUDA 
7
 
Atsushi KIKUSHIMA 
9
3
 
Miki TANAKA  6
 
Hidetaka KITATANI  7
9
9
 
Hiroyuki MIZUSHITA 
9
 
Tadasu SUGIHARA 
9
7
 
Michio KATOU(アマ)  2
 
Satoshi KAWABATA  9 9
9
7
 
Hideaki ARITA 
7
 
Shusuke KURAUCHI 
4
7
 
Yuji TAKAGI  9
 
Hayato HIJIKATA  9
6
4
 
Kousuke TOUJOU 
6
 
Utarou FUKUMOTO 
9
9
 
Masato ASANO  1