Results

Videos & Scores

Scoreline
vs
All scoreline (1 - 50 / 44070 lines)
2018

 

Kiyoshi SUZUKI
8
22.04.2018Final2018 Hokkaido Open
Hideki YAMAKAWA
1
Sho TSUKEN
6
22.04.2018Semi-finals2018 Hokkaido Open
Hideki YAMAKAWA
8
Kiyoshi SUZUKI
8
22.04.2018Semi-finals2018 Hokkaido Open
Masaaki TANAKA
1
Hideki YAMAKAWA
8
22.04.2018Quarter-finals2018 Hokkaido Open
Tasuku NISHIO
7
Sho TSUKEN
8
22.04.2018Quarter-finals2018 Hokkaido Open
Hayato HIJIKATA
6
Daigo SHIGEMORI
3
22.04.2018Quarter-finals2018 Hokkaido Open
Masaaki TANAKA
8
Naoyuki OI
7
22.04.2018Quarter-finals2018 Hokkaido Open
Kiyoshi SUZUKI
8
Chihiro KAWAHARA
4
22.04.2018Round of 162018 Hokkaido Open
Tasuku NISHIO
8
Masato YOSHIOKA
3
22.04.2018Round of 162018 Hokkaido Open
Hideki YAMAKAWA
8
Hayato HIJIKATA
8
22.04.2018Round of 162018 Hokkaido Open
Kenichi UCHIGAKI
4
Shounosuke KOMIYA
5
22.04.2018Round of 162018 Hokkaido Open
Sho TSUKEN
8
Masaaki TANAKA
8
22.04.2018Round of 162018 Hokkaido Open
Yukio AKAGARIYAMA
5
Tomoya IIMA
4
22.04.2018Round of 162018 Hokkaido Open
Daigo SHIGEMORI
8
Kiyoshi SUZUKI
8
22.04.2018Round of 162018 Hokkaido Open
Wu Jia-Qing
7
Naoyuki OI
8
22.04.2018Round of 162018 Hokkaido Open
Toshiyuki SUGAWARA
1
Kouhei INOUE
6
22.04.2018Round of 322018 Hokkaido Open
Tasuku NISHIO
8
Yoshihiro KITATANI
4
22.04.2018Round of 322018 Hokkaido Open
Chihiro KAWAHARA
8
Hideki YAMAKAWA
8
22.04.2018Round of 322018 Hokkaido Open
Takeshi SAKASHITA
2
Toru KURIBAYASHI
1
22.04.2018Round of 322018 Hokkaido Open
Masato YOSHIOKA
8
Shinnosuke MATSUKAWA
4
22.04.2018Round of 322018 Hokkaido Open
Kenichi UCHIGAKI
8
Hayato HIJIKATA
8
22.04.2018Round of 322018 Hokkaido Open
Atsushi SUZUKI
6
Sho TSUKEN
8
22.04.2018Round of 322018 Hokkaido Open
Masanari HIGAKI
1
Lo Li-Wen
4
22.04.2018Round of 322018 Hokkaido Open
Shounosuke KOMIYA
8
Yukio AKAGARIYAMA
8
22.04.2018Round of 322018 Hokkaido Open
Shusuke KURAUCHI
6
Hiroshi TAKENAKA
5
22.04.2018Round of 322018 Hokkaido Open
Masaaki TANAKA
8
Daigo SHIGEMORI
8
22.04.2018Round of 322018 Hokkaido Open
Gen MATSUMOTO
6
Tomoya IIMA
8
22.04.2018Round of 322018 Hokkaido Open
Toshiyuki HARAGUCHI
7
Masahiro SHIMANO
6
22.04.2018Round of 322018 Hokkaido Open
Wu Jia-Qing
8
Tadasu SUKIGIHARA
4
22.04.2018Round of 322018 Hokkaido Open
Kiyoshi SUZUKI
8
Katsuji TERUYA
1
22.04.2018Round of 322018 Hokkaido Open
Toshiyuki SUGAWARA
8
Naoyuki OI
8
22.04.2018Round of 322018 Hokkaido Open
Kazuhiro TSUJIMOTO
4
Ruslan Chinahov
11
22.04.2018Losers round Finals2018 World Pool Series #1ARAMITH 9-Ball Championship
Klenti Kaci
9
Chris Melling
9
22.04.2018Losers round Finals2018 World Pool Series #1ARAMITH 9-Ball Championship
Denis Grabe
11
Lee Vann Corteza
11
22.04.2018Losers round Finals2018 World Pool Series #1ARAMITH 9-Ball Championship
Mika Immonen
8
Jason Klatt
7
22.04.2018Losers round Finals2018 World Pool Series #1ARAMITH 9-Ball Championship
John Morra
11
Thorsten Hohmann
9
22.04.2018Losers round 32018 World Pool Series #1ARAMITH 9-Ball Championship
Klenti Kaci
11
Denis Grabe
11
22.04.2018Losers round 32018 World Pool Series #1ARAMITH 9-Ball Championship
Joey Korsiak
3
Mika Immonen
11
22.04.2018Losers round 32018 World Pool Series #1ARAMITH 9-Ball Championship
Radoslaw Babica
6
Nick Malaj
2
22.04.2018Losers round 32018 World Pool Series #1ARAMITH 9-Ball Championship
John Morra
11
Klenti Kaci
11
22.04.2018Losers round 22018 World Pool Series #1ARAMITH 9-Ball Championship
Santos Sambajon Jr.
3
Thorsten Hohmann
11
22.04.2018Losers round 22018 World Pool Series #1ARAMITH 9-Ball Championship
Ralf Souquet
8
Joey Korsiak
11
22.04.2018Losers round 22018 World Pool Series #1ARAMITH 9-Ball Championship
Abdullah Mohammed
8
Denis Grabe
11
22.04.2018Losers round 22018 World Pool Series #1ARAMITH 9-Ball Championship
Ronnie Alcano
6
Radoslaw Babica
11
22.04.2018Losers round 22018 World Pool Series #1ARAMITH 9-Ball Championship
Chris Robinson Reinhold
9
Mika Immonen
11
22.04.2018Losers round 22018 World Pool Series #1ARAMITH 9-Ball Championship
Zion Zvi
3
Jayson Shaw
8
22.04.2018Losers round 22018 World Pool Series #1ARAMITH 9-Ball Championship
John Morra
11
Hunter Lomberdo
5
22.04.2018Losers round 22018 World Pool Series #1ARAMITH 9-Ball Championship
Nick Malaj
11
Kenney Nguyen
6
22.04.2018Losers round 12018 World Pool Series #1ARAMITH 9-Ball Championship
Santos Sambajon Jr.
11
Joshua Filler
4
22.04.2018Losers round 12018 World Pool Series #1ARAMITH 9-Ball Championship
Ralf Souquet
11
Jimmy Rivera
NA
22.04.2018Losers round 12018 World Pool Series #1ARAMITH 9-Ball Championship
Abdullah Mohammed
W